ESTERMAN CBR
ESTERMAN CBR
gezichtsveldonderzoek

INFORMATIE

Kosten

Als u een aangesloten locatie bezoekt kost het Esterman binoculair gezichtsveldonderzoek € 60,-. In de meeste gevallen kunt u binnen 14 dagen terecht.


Het onderzoek kan ook bij u thuis of op het werk worden uitgevoerd, dan kost het € 120,-. en is er doorgaans een langere wachttijd.


Bij spoedgevallen kunt u altijd contact opnemen voor een afspraak op korte termijn.

LOCATIES

FAQ | VEEL GESTELDE VRAGEN

Waarom verlangt de oogarts of het CBR een Esterman-onderzoek?

​Waarom verlangt de oogarts of het CBR een Esterman-onderzoek?

Een Esterman gezichtsveldonderzoek kan verlangd worden bij een medische keuring door de oogart als:

  • ​u bekend bent met glaucoom
  • er sprake is van een (al dan niet verwijderde) hersentumor
  • u een hersenbloeding of infarct heeft gehad
  • er bepaalde afwijkingen aan de oogzenuw of het netvlies zijn
  • in het verleden een laserbehandeling voor diabetische retinopathie is uitgevoerd

Al deze aandoeningen kunnen het gezichtsveld beperken. Het Esterman-onderzoek bepaalt dan mede of het gezichtsveld voldoende is om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Bij periodieke controles wordt ook vaak gezichtsveldonderzoek gedaan. Kan dat rapport ook gebruikt worden?

Bij periodieke controles wordt ook vaak gezichtsveldonderzoek gedaan. Kan dat rapport ook gebruikt worden?

Helaas is dit niet mogelijk. Het gezichtsveldonderzoek tijdens periodieke glaucoomcontroles wordt per oog afzonderlijk uitgevoerd om eventuele progressie te monitoren. Bij een keuring wordt onderzocht hoe breed uw gezichtsveld is met beide ogen geopend, zo neemt u immers ook deel aan het verkeer. Er komt dan ook een heel ander rapport uit voort.

Hoe groot is de kans dat ik mijn rijbewijs kan behouden bij een Esterman-onderzoek?

Hoe groot is de kans dat ik mijn rijbewijs kan behouden bij een Esterman-onderzoek?

Dat hangt af van de ernst van de aandoening en de mate waarin uw gezichtsveld wordt beïnvloed. Uw gezichtsveld en visus (gezichtsscherpte)  moeten aan bepaalde eisen voldoen om aan het verkeer deel te mogen nemen. Wanneer u niet aan de eisen voldoet kan in uitzonderlijke situaties toch een rijbewijs worden verkregen. Een rijtest, speciale visuele training of speciale bril kan dan ook nog nodig zijn.

Wat zijn de visuele eisen om rijgeschikt te worden verklaard?

Wat zijn de visuele eisen om rijgeschikt te worden verklaard?

De eisen waar u aan moet voldoen om een rijbewijs te verkrijgen zijn te vinden in de Regeling eisen geschiktheid 2000

Wat is het verschil tussen gezichtsveld en gezichtsscherpte?

Wat is het verschil tussen gezichtsveld en gezichtsscherpte?

Gezichtsscherpte of visus is het vermogen om fijne details te onderscheiden. Het wordt door een opticien gemeten door op een bepaalde afstand letters of symbolen te laten lezen. Het resultaat wordt meestal uitgedrukt in getallen als 0,5 en 1,0.


Gezichtsveld is het totale gebied dat een persoon kan zien zonder de ogen te bewegen. Het omvat het centrale gezichtsveld, waarin men scherp kan zien, en de periferie (zijkanten). Gezichtsveld is van belang voor het ruimtelijk bewustzijn en dus ook in het verkeer.

Waar moet het gezichtsveld aan voldoen om geschikt te worden verklaard?

​Waar moet het gezichtsveld aan voldoen om geschikt te worden verklaard?

Voor Groep 1 (klein rijbewijs dient het horizontale gezichtsveld minimaal 120 graden zijn en het bereik dient zich links en rechts minstens 50 graden uit te strekken. Het verticale gezichtsveld dient minstens 20 graden naar boven en beneden te zijn. Binnen een straal van 20 graden vanuit het centrum mogen zich geen gezichtsvelddefecten bevinden. Op bijgaande afbeelding is te zien.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen personen die niet voldoen aan de normen voor het gezichtsveld, zoals bij scotomen, kwadrantanopsie of homonyme hemianopsie, geschikt worden verklaard voor rijbewijzen van groep 1. Er mag dan geen sprake zijn van andere visuele functiestoornissen en de oogarts moet een positieve advies voor een rijtest afgeven. Bij de rijtest wordt door het CBR dan beoordeeld of men zich goed heeft aangepast aan de beperking van het gezichtsveld.
Deze uitzondering geldt niet voor personen met een gezichtsveld van minder dan 90 graden horizontaal.

Voor Groep 2 (groot rijbewijs) dient het binoculaire horizontale gezichtsveld moet minimaal 160 graden zijn en het bereik dient zich links en rechts minstens 70 graden uit te strekken. Het verticale gezichtsveld dient minstens 30 graden naar boven en naar beneden te zijn. Binnen een straal van 30 graden vanuit het centrum mogen zich geen gezichtsvelddefecten bevinden.